Ipsum Contracts BV is een startup die de mogelijkheden van Smart Contracts verkent en vertaalt naar praktische toepassingen. We zijn in staat om bedrijfsprocessen te analyseren en de potentiele meerwaarde van Smart Contracts te duiden en de toepassing kant en klaar aan te leveren.

Op dit moment werkt Ipsum Contracts BV aan een eigen toepassing van Smart Contracts. Door dit te doen lopen we vooruit op veel dienstverleners in onze branche. Er wordt vooral veel gesproken over de potentiele waarde van Smart Contracts. Maar de werkelijkheid is weerbarstiger dan mooie praatjes doen geloven. Juist om die reden ervaren wij graag zelf wat wel en niet kan. Sleutelwoorden hierbij zijn: security, gebruiksgemak en efficiency.

 

Ipsum Conctracts BV is a start up company that explores the business opportunities of Smart Contracts. We are able to analyse business processes, explain the potential value of apllication that use Smart Contracts and apply solutions in a practical way

Nowadays Ipsum Contracts BV is working on its own project, an application that uses Smart Contracts. By doing this, we are a step further than other companies in our branche. Many stories go around about the opportunities of Smart Contracts. But in reality, things are more complex than many suggest. That's exactly the reason we want to experience the opportunities and impossibilities ourselves. Key words in this project are: security, ease of use and efficiency.